Fyllande av dagbrott

Rauanheimo erbjuder industrin även andra tjänster än hamnoperationer. Ett exempel är utfyllningen av Outokumpus gruva i Kemi våren 2021. Dagbrottet fylldes med 720 065 ton slaggsten. Ett extra jobb var flyttandet av 11 000 ton bergskross i lagret. Entreprenaden gick bra och blev färdig två veckor i förtid.
– En särskild utmaning under arbetet var att säkerställa säkerheten i arbetet under alla väderleksförhållanden samt Outokumpus strikta regler för exakta vikter för lasterna på flera ton, konstaterar byggplatschefen Pasi Salmela som skött entreprenaden på Rauanheimo.
De fullastade dumprarna körde längs serpentinvägar ner till avlastningsplatsen i dagbrottet. Salmela berättar att det var ytterst viktigt att kontinuerligt hålla vägarna i gott skick – utan att pruta på säkerheten måste vägarna hållas halkfria under hela vintern. Sänkor och brytningar vid avlastningsplatserna kontrollerades dygnet runt och vid behov ändrades arbetsordningen. Arbetsinstruktioner som utarbetats utifrån riskbedömningarna måste följas till punkt och pricka för att nå den nivå av säkerhet i arbete som gäller i gruvarbete på Outokumpu.
Entreprenaden lyckades utan olycksfall och säkerhetsobservationer som klassas som tillbud. Efter det lyckade projektet utdelades pris för säkerhet i arbetet till alla deltagare. Salmela lyfter även fram de duktiga underleverantörerna.
– Till våra yrkeskunniga underleverantörer Maansiirto Jänkälät Oy, Kyösti Kaihu Oy och Maanrakennus Kone Kari Oy får vi ge ett stort tack för en trygg och väl genomförd entreprenad.

Arbetsprestationer
under nordliga vinterförhållanden 16.12.2020–13.4.2021 (76 arbetsdagar):

  • 19 100 dumperlaster
  • 90 000 lastande grävmaskiners skopor
  • 36 000 lastande hjullastares skopor
  • på fyllnadsplatserna över 100 000 prestationer ner längs rampen
  • förarna steg upp och ner i maskinerna 6 100 gånger