Tero Kosonen är Rauanheimos nya verkställande direktör

Tero Kosonen, diplomingenjör (TKK) har valts till ny verkställande direktör för Rauanheimo. Han fortsätter med hans föregångare Joakim Laxåbacks framgångsrika arbete och utveckling av bolaget efter att Laxåback blev affärsgruppschef för KWH Logistics och verkställande direktör för Oy Backman-Trummer Ab 1.3.2021. Kosonen kommer att ta över positionen som verkställande direktör 1.6.2021.

Tero Kosonen kommer från VR Group Ab, där han innehaft olika positioner sedan 2001. I hans senaste roll som chef för försäljning och marknadsföring ansvarade Tero för verksamheten vid VR Transpoints center för försäljning och kundservice inom järnvägslogistiken. I sina tidigare positioner vid VR Group Ab har han arbetat som planeringsdirektör, där järnvägslogistikens planeringsverksamhet hörde till hans ansvarsområden, samt som direktör för serviceproduktionen där han ansvarade för den landsomfattande produktionen av järnvägslogistik. Tidigare under sin karriär har han även ansvarat för utvecklandet av järnvägens vagnpark samt för upptrappningen av flera nya kundrelationer och koncept. Av dessa koncept är trafikhelheten för Äänekoskis bioproduktfabrik den mest betydande. Han har även bland annat fungerat som ordförande i arbetsgruppen för godstrafik mellan VR och Rysslands järnvägar för Finlands delegations del.

Kosonen blir även medlem i affärsgruppen KWH Logistics ledningsgrupp.

Ytterligare information fås av:
Hannu Uusi-Pohjola, tfn. +358 50 591 9101 eller
hannu.uusi-pohjola@kwhlogistics.com

Joakim Laxåback, tfn. +358 50 387 3303 eller
joakim.laxaback@rauanheimo.com