Platsannons – Fartygsklarerare

På grund av pensionering söker vi nu förstärkning till vårt team i Karleby i form av en Fartygsklarerare. Klicka här för att komma till ansökningssidan. 

Är du flitig, noggrann, språkkunnig, flexibel och intresserad av sjöfart samt av att arbeta i en internationell miljö så kan du vara personen vi söker.

Till dina uppgifter hör bl.a. att: 

  • ge behövlig information och service till handelsfartyg, rederier, fartygsbefäl, besättning och befraktare
  • fungera som en länk i sjötrafiken mellan ankommande fartyg och de landsbaserade behörighetsparterna.
  • upprätthålla kommunikationen mellan alla berörda parter i processen, det vill säga förmedling av behörig information till fartygen, rederier och övriga intressegrupper som t.ex. tull, hamn, lots, isbrytare och bogseringsbolag.
  • göra kostnadsberäkningar till rederierna före fartygens ankomst och du handhar all dokumentation i anslutning till fartygens anlöp.
  • förse operativa avdelningarna med förhandsinformation om fartyg, laster och övriga upplysningar samt tidtabeller

Du jobbar främst i Karleby, vilken är också din anställningsort, men även andra hamnar där vi har verksamhet. Du bör ha förmåga att arbeta självständigt men samtidigt i nära samarbete med interna och externa parter samt olika nationaliteter. Mitt i mängden av olika uppdrag är du kapabel till att hitta rationella lösningar i olika situationer och är genuint intresserad av att ge förstklassig service. Först och främst förväntar vi oss att du har praktisk erfarenhet av fartygsklarering eller motsvarande uppgifter. Utbildning inom sjöfart och/eller handel bidrar till att lyckas i uppgiften. För att kunna erbjuda våra tjänster krävs förmåga att kommunicera flytande på finska och engelska. Kunskaper i svenska och ryska räknas som merit.

Vi hoppas att du njuter av att ingen dag är den andra lik. Vi hoppas också att din livssituation tillåter flexibla och varierande arbetstider samt resande mellan olika hamnar.

Förutom allt som nämnts ovan erbjuder vi dig möjligheten att arbeta i ett kraftigt växande och stabilt företag som är en del av en stark koncern inom logistikbranschen.

Vill du bli en del av vårt företag? Bekanta dig med oss på vår hemsida eller begär ytterligare information av skeppningschef Joel Salmela tfn 020 777 1339 eller joel.salmela@rauanheimo.com eller KWH Logistics HR direktör Mona Andersson-Kuorikoski tfn 040 480 3832 eller mona.andersson-kuorikoski@kwhlogistics.com.

Sök tjänsten genom att skicka ditt CV och din fritt formulerade ansökan med lönekrav via denna sida senast 13.12.2020.

Skilj dig ur mängden och presentera dig för oss genom att svara på frågorna i videointervjun som finns på sidan!