Operatör i tio hamnar

Rauanheimos tillväxt har under de senaste åren varit märkvärt och vi fortsätter att utveckla vår verksamhet. Läs artikeln om oss i Helsingin Sanomats Infra bilaga som utkom 30.9.2020. Den handlar om vår framgång och våra pågående investeringsprojekt. Du hittar artikeln på finska här. 

Bild tagen av Juha Arvid Helminen.