Rauanheimo fortsätter växa – ny verksamhet i Torneå

Oy M. Rauanheimo Ab och Outokumpu Shipping Oy har tecknat avtal om kranverksamheten i Torneå hamn. 

Rauanheimo har slutit ett mångårigt kontrakt med Outokumpu Shipping angående kranverksamheten i Torneå hamn. Verksamheten börjar år 2021 i Torneå hamn. Rauanheimo har under se senaste åren utvidgat sin verksamhet till flera finska hamnar och Torneå kommer att vara den tionde hamnen som företaget har veksamhet i.

Rauanheimo skaffar tillsammans med systerbolaget Oy Adolf Lahti Yxpila Ab inhemska hydrauldrivna Mantsinen materialhanteringsmaskiner samt tillhörande arbetsredskap till Torneå hamn. Med denna ca 8 MEUR investering uppfyller Rauanheimo kraven som Outokumpu har på säkerhet, hållbar utveckling, miljöansvar samt effektiviseringen av råmaterial- och produkthantering. Adolf Lahti är en modern aktör inom maskineribranschen och de kommer också att ansvara för underhållet av maskinerna.

Tack vare den kraftiga tillväxten har det varit möjligt för Rauanheimo att öka resurserna för att utveckla verksamheten till att bli säkrare, miljövänligare och effektivare.

– Vi har tagit i bruk nyaste lösningarna inom ICT och vi kommer stegvis att fortsätta introducera dem. Vi deltar aktivt i utvecklingen av skräddarsydda lösningar för den maritima logistiken tillsammans med industrin. Vi utbildar vår personal systematiskt för att kunna svara på kundens behov samt reagera på ändringar. Tillsammans med kunden, övervakar vi vår verksamhet med hjälp av aktuell data, berättar Rauanheimos specialist Pasi Salmela. Salmela anser att speciellt dessa faktorer varit bidragande när Outokumpu gjort valet av leverantör för krantjänster. – Vi delar samma värderingar med Outokumpu och vi förväntar oss att det utvecklingsinriktade samarbetet kommer att ge mervärde åt båda parternas verksamhet samt öppna möjligheter för nya framtida samarbetsformer, säger Salmela.

Ungefär 500 fartyg anlöper Torneå hamn årligen och volymerna för godstrafiken är för närvarande knappt 3,0 miljoner ton per år.

– Vi är naturligtvis glada och stolta över att Outokumpu valt oss som deras strategiska samarbetspartner, säger Rauanheimos verkställande direktör Joakim Laxåback. Outokumpu är världsetta på marknaden för rostfritt stål och Torneå stålfabrik är världens största integrerade fabrik för rostfritt stål. – Kontraktet är strategiskt mycket viktigt åt oss, med hjälp av nya områden får vi ökat Rauanheimos marknadsandel i Finlands hamnar och stärkt vår position som en ledande leverantör av moderna servicelösningar för hamnlogistiken i Finland, berättar Laxåback.

Kontraktet och planeringen av den operativa verksamheten har noga utarbetats i samarbete med Outokumpu och har krävt en hel del arbete, så ett stort tack går till hela teamet.

– Vår vision är att vara en innovativ, framgångsrik banbrytare inom logistikbranschen, samt kundernas första val. Vi satsar på en ständig utveckling av personalen och förbättrar våra kunders konkurrenskraft genom smarta logistiska helhelslösningar, berättar Laxåback om Rauanheimos framtidsvision.

Rauanheimo är en ledande hamnoperatör och Finlands största aktör inom transittrafik från Ryssland. Företagets kundkrets består bland annat av Finlands största aktörer inom gruv-, skogs- och metallindustrin samt ryska transitokunder. Rauanheimo verkar i 10 hamnar i Finland och är störst i landet på torrbulkhantering. Företagets omsättningsprognos för 2020 är ca 115 miljoner euro och en personal på 220 personer. Rauanheimo hör till affärsgruppen KWH Logistics som är en del av den framgångsrika KWH koncernen.

Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Joakim Laxåback, Oy M. Rauanheimo Ab, tel. 050 387 3303