Investeringarna i Mussalon framskrider enligt plan

Rauanheimos investeringar i Mussalo bulkterminal möjliggör en fördubbling av hanteringskapaciteten.  

Den nya lossningsstationen för tågvagnar blir klar i augusti 2020. Den nya stationen kommer att öka Rauanheimos lossningskapacitet för tågvagnar med 1-1,5 miljoner ton per år.  Fram till sommaren kommer Rauanheimo att ha investerat över 17 miljoner euro i lager och utrustning i Mussalo.

Effektiv hantering kräver förutom en lossningsstation en egen järnvägsskena för fulla och tomma vagnar. På den utökade järnvägsinfrastrukturen, som skaffas tillsammans med HaminaKotka hamn, kommer VR att kunna leverera 22 vagnar åt gången.