Förnyad image

Rauanheimo är en del av KWH Logistics, tidigare känd som Backman-Trummer Group.

KWH Logistics har under det senaste årtiondet växt och består idag av nästan ett dussin dotterbolag. Den starka tillväxten har resulterat i en position som Finlands ledande hamnoperatör och största aktören inom rysk transitotrafik.

För att tydligare kunna kommunicera gruppens verkliga storlek har KWH Logistics förnyat både namnet och varumärket. Från och med våren 2019 kommer gruppen att använda namnet KWH Logistics i sin marknadsföring. Namnet hänvisar till ägaren, den solida, finska, familjeägda KWH-koncernen.

KWH Logistics har också tagit i bruk en ny logo samt en ny visuell identitet. Det samma gäller för dotterbolagen, vilket betyder att Rauanheimo nu också har en ny image och logo.

KWH Logistics största konkurrensfördel är dess förmåga att göra stora investeringar. “Vi siktar på att förbättra våra kunders konkurrenskraft genom smarta logistiska helhetslösningar. Detta innefattar ofta investeringar, vilket inte är ett problem för oss tack vare vår solida ägare“, berättar KWH Logistics verkställande direktör Hannu Uusi-Pohjola.

Rauanheimo erbjuder fullständiga helhetslösningar vad gäller logistiktjänster och vi har stöd av den mångsidiga och ekonomiskt starka gruppen samt många aktörer inom olika delar av logistikkedjan.

Vi kommer att vara i Helsingfors på Kuljetus & Logistiikka mässan 9-11.5.2019, kom och träffa oss samt bekanta dig med vår nya image vid monter 3c11.