Personalnyheter

Rauanheimo har på sistone haft flera utnämningar i sin organisation.

Heikki Ylikoski har fr.o.m. 18.6.2018 utnämnts till operativ planerare. Till hans ansvarsområde hör planeringen av person- och maskinresurser. Hans verksamhetsområde är västra regionen.

Anssi Martinmäki har fr.o.m. 1.7.2018 utnämnts till speditionschef. Till hans ansvarsområde hör ledningen av speditionsservicen. Hans verksamhetsområde är västra regionen.

Sofie Wiss har fr.o.m. 6.8.2018 utnämnts till försäljnings- och marknadsföringschef. Placeringsort är Karleby och verksamhetsområden västra och norra regionen. Till uppgiften hör försäljning och marknadsföring av våra tjänster inklusive offertarbete, uppföljning av marknaden och planering av marknadsföringsmaterial.

Seppo Vehkaoja har fr.o.m. 1.9.2018 utnämnts till regiondirektör för vår verksamhet i norra regionen (Brahestad – Kemi). Han är också medlem i företagets ledningsgrupp. Seppo är stationerad i Uleåborg. Inom regionen ansvarar han för verksamhetens ledning, strategiska utveckling och resultat. Stor vikt läggs vid bearbetning och utveckling av relationer med nya kunder och samarbetspartners.

Pasi Salmela har fr.o.m. 1.9.2018 utnämnts till rådgivare och specialist gällande stuveri- och terminaltjänster.Till uppgiften hör utveckling av stuveri- och terminaltjänster samt koordinering av våra nya stora tillväxtprojekt. Han fungerar också som stöd och rådgivare till våra nya förmen i organisationen.