AKT ordnar arbetsstopp 28-29.12.2021 i alla hamnarna i Finland

Bil och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry har meddelat att de kommer att ordna en arbetsstopp i alla hamnarna i Finland. Arbetsstoppen börjar på tisdag 28.12.2021 kl. 06.00 och slutar på onsdag 28.12.2021 kl. 06.00. Under stoppen kommer alla arbetare som arbetar under hamnoperatörerna ry samt Bil och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry att avhålla sig från arbete.