Beredskap inför coronaviruset

Vi följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset COVID-19 i vårt bolag och strävar till att med förebyggande åtgärder minska virusets eventuella inverkan på vår verksamhet.

Vi fäster speciellt uppmärksamhet vid världshälsoorganisationen WHO:s anvisningar samt följer de finska myndigheternas anvisningar och begränsningar. Vi har instruerat vår personal att fästa speciell uppmärksamhet vid en noggrann handhygien, att föredra möten via telekonferens samt undvika att resa till länder där många fall konstaterats och framförallt undvika områden som klassats som epidemiområden.

Vi kommer också att iaktta försiktighetsåtgärder ifall vi misstänker att det förekommer coronavirus hos inkommande transporter, chaufförer eller besättning. Detta strävar vi till att utreda på förhand och ta i beaktande eventuell inverkan som det kan ha på hanteringen av gods. Genom att förutse och hålla ett tätt samarbete med våra kunder, kan vi bäst inverka på en exceptionell situation och därav eventuellt tillkommande oförutsedda leveransfördröjelser eller tilläggskostnader.

Vi fortsätter att följa situationen och anpassar även i fortsättningen vår verksamhet till våra kunders behov så effektivt som möjligt. Kontakta utan dröjsmål er kontaktperson ifall ni förutser att era behov kommer att ändras betydligt på grund av coronaviruset eller om ni har särskilda frågor angående leveranserna.