Stark start för bulkverksamheten i Mussalo

Första halvåret för Rauanheimo i Mussalos bulkterminal har varit stark och flödet av hanterade gods fortsätter att visa tillväxt. Rauanheimo har tagit en plats som marknadsledare i segmentet för gödsel.

Rauanheimo kommer att fortsätta utveckla sin verksamhet och göra betydande tilläggsinvesteringar i Mussalo bulkterminal, som kommer att möjliggöra en fördubbling av hanteringskapaciteten år 2020.