Rauanheimo utvidgar verksamheten till Koverhar

Oy M. Rauanheimo Ab har undertecknat ett intentionsavtal med Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab om att starta ett långsiktigt samarbete. Det gemensamma målet är att utveckla hamnen i Koverhar och dess verksamhet på långsikt för både transito- och inrikestrafikens del samt för olika produktsegment. Syftet är att inleda storskalig bulkhantering samt -skeppningar via Koverhar under hösten 2019. Den totala hanteringsvolymen under de första 12 månaderna väntas vara ca 1,5 miljoner ton. Rauanheimo kommer att investera i lasthanteringsutrustning i Koverhar och Hangö hamn kommer att investera i den grundläggande infrastrukturen i hamnen.