Personalnytt

Tommi Sievers har utnämnts till försäljningschef i Södra Finland fr.o.m. 1.2.2018.

Sievers.TommiTill hans uppgifter hör bl.a. planeringen av försäljnings- och marknads-föringsstrategin, anskaffning av nya kunder samt planering av nya servicekoncept och deltagande i servicen till nya kunder. Han har tidigare fungerat som försäljnings- och marknadsföringschef vid FredrikshamnKotka Hamn, försäljnings- och utvecklingsdirektör vid Hamnen i Fredrikshamn, marknadsdirektör vid Multimodal Terminals i Fredrikshamn, projektspeditör vid Transnordica Finland och som fartygsmäklare, skötare av tullterminalen och speditör vid Steveco.