Personalnytt

Stefan Brännkärr har utnämnts till kvalitets- och arbetarskyddschef samt medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 1.1.2018 i samband med att Olav Hansén går i pension i juni 2018. De jobbar parallellt fram till Olavs pensionering. Från och med 1.1.2018 fungerar Olav som Advisor.

Brännkärr.StefanTill Stefans ansvarområde hör att upprätthålla och utveckla kvalitets-säkringssystemet samt övervaka och utveckla arbetssäkerheten. Till uppgiften hör också försäljning av nämnda tjänster till Adolf Lahti, Otto Rodén och Jalander. Stefan har tidigare bl.a. från år 2002 varit anställd vid Yara i Karleby och fungerat där som fabrikschef och senast som kvalitets- och arbetarskyddschef.