Personalnytt

Timo Taavitsainen har fr.o.m. 1.3.2017 utnämnts till projektdirektör och medlem av ledningsgruppen.

Hans främsta uppgift är att ansvara för uppstarten av Rauanheimos cellulosalogistik både vid fabrikerna i Äänekoski och i Nordsjö hamn. Han rapporterar till områdesdirektören för Södra Finland, Niko Orpana.

 Han har en lång och mångsidig erfarenhet inom hamnbranschen. Han har tidigare innehaft ledande befattningar inom produktions- och kundservicen i Finnsteve-bolagen i Helsingfors, Kotka och Åbo hamnar.

 Till den nya uppgiften som projektdirektör övergick han från VR- Groups järnvägslogistik där han fr.o.m. 2014 arbetat som transportplaneringschef.