Personalnytt

Margarita Klimschin har anställts till transitoavdelningen som affärsutvecklingschef med i första hand uppgifter inom vårt Fennovoima/ Rosatom -projekt i Pyhäjoki.

Till hennes uppgifter hör att i samarbete med projektgruppen och Rauanheimos försäljningschef knyta kontakter samt undersöka Rauanheimos verksamhetsmöjligheter inom logistiken till Pyhäjoki. Hon har tidigare varit anställd som affärsutvecklare i finska bolag verksamma inom byggbranschen i Ryssland och hon har lång erfarenhet i branchen.

Margarita kommer att vara stationerad på vårt kontor i Helsingfors.