Personalnytt

Ingenjör Niko Orpana (43) har utnämnts till Rauanheimos regiondirektör för södra Finland fr.o.m. 24.11.2016. Han ansvarar för vår verksamhet i Nordsjö-Fredrikshamn-Kotka området.

Niko har en gedigen erfarenhet inom branschen. Han har tidigare bl.a. fungerat som logistikchef vid RP Kuljetustekniikka Oy, verkställande direktör vid Hamina Multimodal Terminals Oy och har senast varit anställd vid Steveco Oy där han fungerat som enhetsdirektör, försäljningsdirektör och operativ direktör för containerfunktionen. Han har även tidigare arbetat som företagare i familjeföretaget JNT Logistics Oy.