Oy M. Rauanheimo Ab utvidgar sin verksamhet till Nordsjö hamn i Helsingfors

Oy M. Rauanheimo Ab och VR Transpoint har undertecknat ett avtal gällande en logistisk helhetslösning för exporten av cellulosaprodukter där VR Transpoint ansvarar för järnvägsleveranserna till hamnen och Oy M. Rauanheimo Ab för hamnverksamheten.

Metsä Groups fabrik som byggs i Äänekoski är den första nya generationens bioproduktfabrik som efter att den byggts färdigt kommer att producera 1,3 miljoner ton cellulosa per år samt övriga bioprodukter och –energi. Produktionen beräknas starta under tredje kvartalet 2017. Cellulosan transporteras per järnväg till Nordsjö Hamn för export till Europa och Asien.

− Avtalet är mycket betydelsefullt för oss och är en del av Rauanheimos
tillväxtstrategi både vad gäller godsvolymer och ett nytt koncept i en ny hamn, där man effektiverat logistiken genom att smidigt koppla ihop järnvägstransporter, spedition och stuveriverksamhet, konstaterar Rauanheimos verkställande direktör Joakim Laxåback.Det nya avtalet är en viktig öppning för Rauanheimo på speditions- och stuveriverksamheten i Nordsjö, som nu kommer att bli en betydande hamn för vår service, förutom den verksamhet vi redan bedriver i Karleby,  Fredrikshamn och Kotka hamnar. Vi har en klar målsättning att erbjuda skräddarsydda logistiklösningar också till andra kunder i Nordsjö hamn. Inom Rauanheimo kommer det nya avtalet att sysselsätta ca 30-35 personer och innebär en investering på ca 7 miljoner euro i maskiner och redskap.