Rauanheimo har verksamhet i Tahkoluoto i Björneborg sedan februari 2018. Vi erbjuder helhetstjänster fram till lastning av fartyget. Rauanheimo erbjuder speditions-, skeppnings- samt lagerhållningstjänster i hamnen. Vi erbjuder järnvägsvagnshantering i samarbete med vårt systerbolag Oy Adolf Lahti Yxpila Ab.

Rauanheimo verkar i Tahkoluoto i samarbete med Björneborg hamn, VR Transpoint samt andra intressentgrupper. Björneborg hamn har år 2018 investerat i utvecklingen av Tahkoluotos järnvägsinfrastruktur som i sig har möjliggjort ökningen av Rauanheimos hanteringsmängder. Tahkoluoto djuphamn har en 15,3 meter djup farled samt en 450 m lång kaj.

Kontaktuppgifter angående operativa verksamheten i Tahkoluoto hittar du på Adolf Lahtis websida.

Kontaktuppgifter

Oy M. Rauanheimo Ab
Tahkoluodontie
28900 TAHKOLUOTO
+358 20 7771 300

Kontakta vår personal

lepanjuuri-mika

Mika Lepänjuuri

Transit Services
Transitodirektör
hihnala-mirja

Mirja Hihnala

Ship Agency Services
Skeppningschef
haldin-tom1452

Tom Haldin

Ship Agency Services
Skeppsmäklare
hassel-peter

Peter Hassel

Ship Agency Services
Skeppsmäklare
salmela-joel

Joel Salmela

Ship Agency Services
Skeppsmäklare