Rauanheimo har haft verksamhet i Koverhar sedan hösten 2019. Målsättningen är att tillsammans med Hangö hamn  utveckla hamnen i Koverhar och dess verksamhet på långsikt för både transito- och inrikestrafikens del samt för olika produktsegment. Investeringar har gjorts i både lasthanteringsutrustning och infrasturkturen. Spårtrafiken förväntas år 2020 vara ungefär 1,2 miljoner ton.

Kontakta vår personal

lepanjuuri-mika

Mika Lepänjuuri

Transit Services
Transitodirektör