Koverhar är en gammal industrihamn som byggts om för kommersiellt bruk. Hamnen ligger cirka 15 kilometer från Hangö stad och hör till Hangö hamn. Läget på Finlands sydspets är idealiskt med goda isförhållanden.

Också logistiken är bra då det går en järnväg ända fram till hamnen. Det finns också en plan på att fördjupa hamnen till 14 meter. I Koverhar finns gott om utrymme för att hantera och lagra gods, vilket gör att hamnen lämpar sig utmärkt för stora strömmar av bulkvaror.

Fakta Koverhar hamn

Djup: 10 m (14 m i framtiden)
Typ av gods: Bulkgods och projektlaster

Rauanheimo i Koverhar hamn

Rauanheimo har haft verksamhet i Koverhar sedan hösten 2019 och har gjort stora maskininvesteringar i hamnen. Målet är att tillsammans med Hangö hamn ytterligare utveckla hamnen i Koverhar för både transit- och inrikestrafik.

Rauanheimo hanterar främst antracit och energivirke i Koverhar. I samband med hanteringen utför vi också en stor mängd olika mervärdestjänster, såsom sortering, siktning och lagring av bulkvaror.