Rauanheimo respekterar sanktionerna

Rauanheimo och KWH Logistics respekterar alla sanktioner mot Ryssland. Vi fortsätter tills vidare hanteringen av sådant transitgods som inte berörs av sanktioner.

All frakt av järnpellets avslutades 1.3.2022 på grund av sanktioner. Ytterligare har Rauanheimo och KWH Logistics fattat ett strategiskt beslut att under rådande förhållanden inte förnya existerande avtal om transporter av ryskt gods och att inte knyta nya avtal med ryska aktörer.

Rauanheimo och KWH Logistics följer noggrant med utvecklingen och hur sanktionerna mot Ryssland uppdateras. Vi är beredda att avsluta transporterna genast om godset vi transporterar eller personer eller företag kopplade till det blir mål för sanktioner.