Rauanheimo on aloittanut toiminnan Koverharissa syksyllä 2019. Yhteisenä tavoitteena Hangon sataman kanssa on kehittää Koverharin satamaa ja sen liiketoimintaa pitkäjänteisesti sekä transito- että kotimaanliikenteen ja eri tuotesegmenttien kannalta. Satamaan on investoitu sekä lastinkäsittelylaitteisiin että infraan. Vuoden 2020 raideliikennemäärän odotetaan olevan noin 1,2 miljoonaa tonnia.

Ota yhteyttä henkilöstöömme

lepanjuuri-mika

Mika Lepänjuuri

Transit Services
Transitojohtaja
Merkin.Stanislav

Stanislav Merkin

Ship Agency Services
Laivanselvittäjä