Ukrainan sota vaikuttaa transitoliikenteeseen

VR Yhtymä Oy:n päätös keskeyttää Venäjältä tulevan raja- ja rahtiliikenne sanktioiden vuoksi on keskeyttänyt myös Rauanheimon sekä koko KWH Logisticsin transiton rautatiekuljetukset kokonaan 27.3.2022 klo 12:00 alkaen. Satamien toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Kriisin vaikutukset yhtiöidemme toimintaan ja logistiikkaketjuihin riippuvat mahdollisista uusista pakotteista ja boikoteista. Tilanteella on jonkinasteisia vaikutuksia lähes kaikkeen toimintaamme. Palveluihimme voivat vaikuttaa myös muiden Venäjän kauppaa harjoittavien yritysten ja varustamoiden päätökset ja muutokset toiminnassaan. Tämän lisäksi kuljetuskapasiteetin saatavuudessa, aikatauluissa ja kuljetusreiteissä voi esiintyä merkittäviäkin muutoksia.