Ukrainan kriisin vaikutukset Rauanheimon toimintaan

Rauanheimo sekä koko liiketoimintaryhmä KWH Logistics tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet. Osoitamme syvää myötätuntoa sodan kärsimyksiä kohdanneille ukrainalaisille. 

Kriisi on vaikuttanut myös liiketoimintaamme. Pakotteet ovat kohdistuneet osittain myös meidän hoitamaan transitoliikenteeseen. Venäläisen rautapelletin käsittely on sen johdosta keskeytetty Kokkolassa. Olemme käynnistäneet sopeutusten toteuttamiseksi YT-neuvottelut, joiden kohteena on meidän Kokkolan toimipisteen henkilökunta. 

Kriisin vaikutukset muuhun toimintaamme ja logistiikkaketjuihin riippuvat mahdollisista uusista pakotteista sekä boikoteista. Tilanteella on jonkinasteisia välillisiä vaikutuksia lähes kaikkeen toimintaamme. Venäjänkauppaa käyvien yritysten sekä varustamoiden omat päätökset vaikuttavat myös meidän palveluumme. Lisäksi kuljetuskapasiteetin saatavuudessa, aikatauluissa ja reitityksissä voi esiintyä muutoksia normaaliolosuhteisiin nähden. 

Seuraamme tilannetta tarkkaan ja tiedotamme tarpeen mukaan muutoksista. Lisätietoja kriisin vaikutuksista Rauanheimon toimintaan antaa toimitusjohtaja Tero Kosonen.