Olemme investoineet Tahkoluotoon

TAHKOLUODON TERMINAALISSA VOIDAAN KÄSITELLÄ YLI 160 JUNANVAUNUA VUOROKAUDESSA. VUOSITASOLLA PUHUTAAN YLI 3 MILJOONASTA HIILITONNISTA. MÄÄRIEN SUUNNITELLAAN TULEVAISUUDESSA VIELÄ KASVAVAN.

Tahkoluodon syväsatama vastaanotti pitkään suuria pohjoisamerikkalaisia ja australialaisia hiililaivoja, joiden kuljettamaa hiiltä käytettiin kahden alueella toimivan voimalaitoksen polttoaineena. Nyt voimalaitoksista toinen on purettu ja toisen toiminta on vähäistä. Alueella on kuitenkin hyvät valmiudet hiilen käsittelemiseen. Rauanheimon terminaalitoiminnan myötä liikenne on kääntynyt toiseen suuntaan, ja nyt Venäjältä peräisin olevaa hiiltä kuljetetaan Tahkoluodon kautta Eurooppaan, Amerikkoihin ja Aasiaan. Terminaali-investointi on tehty oikeaan aikaan, sillä hiilen maailmanmarkkinahinta on lähtenyt voimakkaaseen nousuun.
Rauanheimo aloitti toimintansa Tahkoluodossa vuonna 2018, minkä jälkeen alueen kehitys on ollut voimakasta. Kesällä 2021 avattiin uusi terminaali, joka soveltuu suurten bulkkitavaravirtojen käsittelyyn. Terminaalihankkeen perustana toimi huutokaupasta hankittu hiiliterminaalilaitteisto. Virossa toimineen hiiliterminaalin lopetettua toimintansa sen hyväkuntoiset saksalaiset ThyssenKruppin kuljettimet ja kenttälaitteet tulivat myyntiin. Rauanheimo teki ostopäätöksen nopeasti. Seuraavana oli vuorossa laitteiston siirtäminen ja sijoittaminen Tahkoluotoon.
– Terminaalikokonaisuus on kuin pieni tuotantolaitos, kertoo Rauanheimon toimitusjohtaja Tero Kosonen. Hankkeen onnistunut toteutus edellytti hyvien laitteiden ja suunnitelmien lisäksi henkilöstön ammattitaitoa, sitoutuneisuutta ja erinomaista asennetta.
Kärsivällisyyttäkin tarvittiin, sillä valtavan terminaalikokonaisuuden siirtäminen uuteen sijaintiin ei ole yksinkertaista. Projektiosasto saa suuret kiitokset myös operatiiviselta päälliköltä Sami Venerannalta.
– Esimerkiksi laitteiston edellyttämän 17-metrisen montun saaminen vesitiiviiksi keskellä talvea oli melkoinen ponnistus, Veneranta kertoo.
Hyvän suunnittelun ansiosta osa alun perin haastavilta tuntuneista toimenpiteistä sujui kuitenkin helposti. Esimerkiksi terminaalin kaikkein suurimmat osat – laivanlastain, stacker ja reclaimer – saatiin siirrettyä Virosta Tahkoluotoon kokonaisina.

Tehokasta ja ympäristöystävällistä

Rauanheimon tarjoama palvelu sisältää hiilen kuljetuksen Venäjän rajalta laivaan Tahkoluodon satamassa ja kaiken välillä tapahtuvan käsittelyn. Tehokkaiden näytteenotto- ja metallinpoistoprosessien avulla varmistetaan tuotteen korkea laatu. Mittava varastointikapasiteetti takaa puolestaan nopeat toimitusajat. Uuden terminaalin ansiosta hiilen käsittely Tahkoluodossa on aikaisempaa huomattavasti nopeampaa, tehokkaampaa ja hallitumpaa. Puoliautomaattisella purkuasemalla junavaunuissa oleva hiili kipataan kuljettimille, jotka kuljettavat hiilen varastokentälle ja sieltä lastainten avulla laivaan. Lastaaminen onnistuu myös sivuttaissuunnassa, minkä ansiosta lasti saadaan laivaan tasaisesti.
Prosessiin kuuluvat lisäksi metallinpoisto magneettien avulla ja punnitus. Prosessia tullaan tehostamaan uusilla, Suomessa ainutlaatuisilla lämmityshalleilla, jotka nopeuttavat hiilen käsittelyä pakkaskaudella. Kuljettimet ja puoliautomaattinen laitteisto ovat nostaneet tehon lisäksi hiilenkäsittelyn turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden uudelle tasolle. Työn luonne on muuttunut, ja henkilöstöä tarvitaan raskaisiin tehtäviin aiempaa vähemmän. Myös näytteenotto tehdään nykyään automaattisesti. Terminaalin kuljettimet ovat suurelta osin katettuja, minkä ansiosta tavaravirtoja on mahdollista käsitellä pölyttömästi. Lisäksi kenttä on varustettu 22 vesitykillä. Koko prosessi toimii uusiutuvista lähteistä tuotetulla sähköllä, jonka kulutus optimoidaan koko laitosta ohjaavasta valvomosta.

Katso Tahkoluodon terminaalin uusi esittelyvideo.